HVEM ER DE HØYSENSITIVE SKOLEBARNA?

E-boka er utviklet av Sensitiv Psykoterapi v/Eva Steinkjer.

Jeg har i mange år arbeidet med barn og barns perspektiv på verden. Min kompetanse som kunstpedagog, veileder og psykoterapeut har vist meg veien til de høysensitive barna.
Opplysning, informasjon og veiledning om dette karaktertrekket står meg særlig nært. Høsten 2020 har flere nettmøter om temaet vist at behovet for kunnskap er stort.

Del gjerne om du syns flere kan ha noe lære om høysensitive barn!

ny signatur.png

LogoColorTextBelow