Gratis kurs: HØYSENSITIVE BARN

Etter mange år som pedagog, veileder og terapeut har jeg erfart at høysensitive barn misforstås, blir oversett eller forventes å tilpasse seg noe som gjør dem overveldet og utilpass. Jeg brenner for å vise styrkene og gavene dette medfødte karaktertrekket kan gi, samt bidra til at foreldre og andre som møter barna, kan forstå litt mer.

ny signatur.png

LogoColorTextBelow